Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

Bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác Đoàn thanh niên phường Việt Hưng, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (23/03/2017)

Trong 5 năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Quận Đoàn Long Biên, Đảng ủy phường Việt Hưng, sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ phường, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành,...
Xem tất cả

Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

MTTQ phường Việt Hưng giám sát công tác trật tự đô thị tuyến phố Vũ Đức Thận (25/03/2017)

Sáng ngày 24/3/2017 Thường trực MTTQ phường phối hợp với Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 1, 2 phường Việt Hưng tiến hành giám sát, tuyên truyền về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại...
Xem tất cả

Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thông kê truy cập

Đang online: 41
Tổng số truy cập: 1.311.676
Thống kê bắt đầu từ: 01/12/2015