MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019! NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM( 3/2/1930 - 3/2/2019)

 

Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện biện pháp phòng ngừa virus Corona

ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN - TỔ DÂN PHỐ

Tổ dân phố số 6 thực hiện các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2020 (21/02/2020 18:23:00)

Năm 2019 dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Tổ dân phố số 6 đã cùng với các chi hội đoàn thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, qua đánh giá tổng kết cuối năm Tổ dân phố đứng thứ 3/15...